† 3. 9. 1974 RNDr. Karel Hromada, CSc. – Kopčem

25.09.2019 14:41

– woodcrafter, zakládající člen kmene

                        Wahpeton; Ustavující sněm Kmene Wahpeton se uskutečnil 13. 6. 1936,

                        K. Hromada byl zvolen hlasatelem kmene.

                        Vystudoval geologii na Universitě Karlově u prof. Kettnera a prof. Q. Záruby,

                        práce z oboru - Geologie jihovýchodní části Drahanské plošiny a přilehlé části

                        Vyškovského úvalu / Karel Hromada (Praha: s. n., 1947), Půdní poměry

                        městské oblasti kutnohorské [kartografický dokument] / Quido Záruba, Karel

                        Hromada (Geologický ústav  Praha : Státní geologický ústav ČSR, 1948),  

                        Geologický výskum údolia Hornádu pre štúdiá vodných diel medzi

                        Margecanmi a Kysakom / Oto Fusán, Quido Záruba, Karel Hromada

                        (Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1954) a Všeobecná geologie. 1. díl /

                        Karel Hromada (Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1958);

 

Další spřízněnou soutěží je

Kenyho VOLEJ,

soutěž vodáckých povídek. Propozice a informace k soutěži najdete na :

http://kenyhovolej.cz/soutez/

Kontakt

Jan Hafran Frána Lísková 20, 31200, Plzeň
e-mail: soutez.Trapsavec@seznam.cz
soutez.trapsavec@seznam.cz