Nostalgie (B)

Festovné obutí,a věci na přespání.
Pak pocit sepětí, co nevyslovíš ani,
když cesta se soumrakem únavou tě sklání
a z očka studánky si vodu bereš dlaní...


... pár blízkých útržků s sebou si nesu –
když jsme se naplněni batolili z lesů –
Už dlouho nestáli jsme v krocích žádné trasy.
A přece! Kde lépe se problémům
    rozplétaly vlasy ?!

 

Eva Hanzlíková

kategorie Poezie nad 23 let

Další spřízněnou soutěží je

Kenyho VOLEJ,

soutěž vodáckých povídek. Propozice a informace k soutěži najdete na :

http://kenyhovolej.cz/soutez/

Kontakt

Jan Hafran Frána Lísková 20, 31200, Plzeň
e-mail: soutez.Trapsavec@seznam.cz
soutez.trapsavec@seznam.cz