Soud (P)

 

Na mezi bylo pozdvižení: „Není to dobrá myš!“ volal sysel. „Krtek ji viděl. Nesla klásek a nepodělila se!“
“Jindy nesla jablíčko a neprozradila odkud!“ přisadil si křeček. „ Mlsá dobroty a nedělí se! Není to dobrá myš!“

„To není spravedlivé!“ křičely ostatní myši. „Fuj, měla by se stydět!“

„Ano, před soud s ní!“ vykřikl sysel.

Chvíli se radili, kdo by měl být soudcem, až se usnesli, že symbolem moudrosti je sova. Vzali tedy milou myš k dubu, kde bydlel výr. Mžoural na myš rozespalýma očima, když mu vykládali o klásku i o jablíčku a že myš jednou uloupila i kousek chleba z krmelce a zajíci a srnky strádali.

„Není to dobrá myš!“volali. Výr pomalu vstal, přistoupil k obžalované myši a beze slova ji slupl jako malinu. Ostatní myši ztichly, vyvalily oči a pusy jim zůstaly dokořán.

„Podle mého soudu,“ řekl klidně výr. „ to byla dobrá myš.“ Zalezl zpátky do svého dubu pomyslel si, že by mohl soudce dělat častěji.

 

Stanislava Bumbová

kategorie Próza oldpsavců

Další spřízněnou soutěží je

Kenyho VOLEJ,

soutěž vodáckých povídek. Propozice a informace k soutěži najdete na :

http://kenyhovolej.cz/soutez/

Kontakt

Jan Hafran Frána Lísková 20, 31200, Plzeň
e-mail: soutez.Trapsavec@seznam.cz
soutez.trapsavec@seznam.cz